អាជ្ញាធរខេត្ត គ្រោង​សាងសង់​បន្ទប់ទឹក​សាធារណៈ នៅតាម​បណ្តោយ​មាត់ទន្លេ ក្នុង​ក្រុង​កំពង់ចាម គឺ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សោភ័ណភាព ទីក្រុង និង​ក៏​ជាការ​លើកកម្ពស់​សុ​ខុ​មា​ភាព ដល់​ភ្ញៀវទេសចរ ប្រជាពលរដ្ឋ មក​ហាក់​ប្រាណ លេង​កម្សាន្ត ក្នុង​ក្រុង​មួយ​នេះ ឱ្យបាន​ប្រាស្រ័យ នូវ​ភាពសមរម្យ​។