ភ្នំពែញ:លោកស្រី នែនស៊ី អ៊ីសស្លីក នាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រុមការងារ ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារខេត្តកំពង់ចាម នៃ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ គឺរួម បញ្ចូល ទីតាំងដូចជា៖ ទី១).ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងបណ្ណាល័យឯកសារខ្មែរក្រហម, ទី២.មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារ ខេត្តកំពង់ចាម និងទី៣) ទីតាំង ចេ តី យ៍ តម្កល់ អដ្ឋិធាតុ ជនរងគ្រោះ ដែល បាន ស្លាប់បាត់ ប ង់ជីវិត នៅក្នុង របប ខ្មែរក្រហម។

គួររម្លឹកថា លោកស្រី នែនស៊ី អ៊ែស្លីក និងក្រុមការងារ គឺជាប្រតិភូដំបូងដែល បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងចេតីយ៍នេះដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅចុងខែតុលាកន្លងទៅ។

អត្ថបទដោយ ÷ ស៊ាង ចិន្ដា
រូបថតដោយ ÷ ទូច វណ្ណេត
ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

On November 18, 2021, Ms. Nancy J. Eslick, Mission Director of USAID-Cambodia, and her team visited the Kampong Cham Documentation Center, DC-Cam’s fifth provincial center. The visit included the Khmer Rouge Research Office and Library, the Kampong Cham Documentation Center, and the stupa to commemorate the victims of the Khmer Rouge regime (1975-1979). Ms. Elslik and her team were the first delegation to visit the stupa, which was completed in late October.

Ms. Nancy J. Eslick, Mission Director of USAID-Cambodia, Visits the Kampong Cham Documentation Center

Text by Seang Chenda
Photo by Touch Vannet
Date: November 18, 2021