ក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសថា កម្ពុជានឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលទទួលថ្នាំបង្ការចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកានៅខេត្តព្រះសីហនុ រួមទាំងកោះរ៉ុងផងដែរ និងនៅតំបន់តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុង។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹងដែល​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ លោក ថោង ខុន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​តុលា។”