លោក​បណ្ឌិត គិ​ន ភា : កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​លើក​ទី​១៣​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សមត្ថភាព​របស់​កម្ពុ​ជា​និង​ការ​លេចធ្លោ របស់​កម្ពុជា​នៅក្នុង​តំបន់ និង អន្តរជាតិ​