​ជាមួយនឹង​រូបថត​ចាស់​មួយ​សន្លឹក សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បានសរសេរថា​”​សប្តាហ៍​នេះ​ជា​សប្តាហ៍​នយោបាយ​ដែល​ខ្ញុំ​ព្យាយាម​បំបាត់​ការនឿយហត់​ដោយ​ការមើល​រូបថត ចាស់ៗ​វិញ​ម្តង​”​។​