កសិករ ចាប់ផ្តើម​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ លក់​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួសារ​
​ដោយ​: ភ្នំ​ខៀវ / បាត់ដំបង​÷ ប្រជាកសិករ នៅក្នុង​ស្រុក​ប​វេ​ល ចាប់ផ្តើម​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ ដំណាក់កាល​ទី ២ លក់​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល ទ្រទ្រង់​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ ប្រចាំ​រដូវ​។​