យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​តប​តាម​ការអញ្ជើញ របស់លោក វ៉ាង យី ទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​លោក ប្រាក់ សុខុន​ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​អញ្ជើញ​ទៅ បំពេញ ទស្សន កិច្ច ផ្លូវការ​នៅ​ទីក្រុង​ហាង​ចូ​វ ខេត្ត​ជឺ​ជាំ​ង សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ពីថ្ងៃ​ទី​០៣ ដល់ ថ្ងៃទី​៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ ។​

Nov 30, 2021

យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​តប​តាម​ការអញ្ជើញ របស់លោក វ៉ាង យី ទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​លោក ប្រាក់ សុខុន​ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​អញ្ជើញ​ទៅ បំពេញ ទស្សន កិច្ច ផ្លូវការ​នៅ​ទីក្រុង​ហាង​ចូ​វ ខេត្ត​ជឺ​ជាំ​ង សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ពីថ្ងៃ​ទី​០៣ ដល់ ថ្ងៃទី​៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ ។​