ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា នឹង​កាត់បន្ថយ​បាន នូវ​ការបញ្ជូន​អ្នកជំងឺ មហារីក ទៅ​ព្យាបាល នៅ ក្រៅប្រទេស ដោយសារ​ថា បច្ចុប្បន្ននេះ នៅ​ព្រះរាជា​ណា ចក្រ​កម្ពុជា របស់​យើង មាន​មន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​នេះ ជាច្រើន​កន្លែង មាន​ទាំង​រដ្ឋ និង ឯកជន បំពាក់​ទៅដោយ​ម៉ាស៊ីន និង​ឧបករណ៍​ទំនើបៗ ជាមួយ​ក្រុម គ្រូពេទ្យ ជំនាញៗ​ផងដែរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ក៏បាន​កាត់បន្ថយ​នូវ​ការចំណាយ​ថវិកា ច្រើន ក្នុងការ​បញ្ជូន​អ្នកជំងឺ ទៅ​ព្យាបាល នៅក្រៅ​ប្រទេស ថែម​ទៀតផង​។​