រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ លោក អ៊ិត សំហេង បានបង្ហាញ​ការគាំទ្រ ចំពោះ​អង្គការ ហេឡែន ខេ​ល​ល័​រ ដែល​នឹងត្រូវ​អនុវត្ត សាកល្បង គម្រោង​លើកកម្ពស់​សុខភាព និង​អាហារូបត្ថម្ភ នៅតាម​បណ្តា​រោងចក្រ មួយចំនួន ។​