ភ្នំពេញៈលើបណ្តាញសង្គមតេឡេក្រាមរបស់លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកចំនួនប្រាំដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖