សិលា​ពិសិដ្ឋ​ចារឹក ឈ្មោះ សប្បុរសជន ចូលរួម​កសាង​សួន សមិទ្ធផល​វិស័យ​រក្សា​សន្តិភាព និង​សកម្មភាព​មីន ត្រូវបាន​លើកដាក់​ដំកល់​ក្នុង បរិវេណ វិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ ដើម្បី​ទុកជា​សក្ខីកម្ម ក្នុងការ​រួមចំណែក​ក​សាង​នូវ​សមិទ្ធ ផល ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ទុកជា​កេ​រ្ត៍​ដំណែល សម្រាប់​ជំនាន់​ក្រោយ​។​