ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ តំណាង​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍ សហប្រជាជាតិ ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា (UNDP) លោកស្រី អា​លី​សា ឆា​គ័​រ បាន​កោតសរសើរ និង​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់ ជូន​ចំពោះ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក្នុង​បរិបទ នៃ​ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូវ​ដី​១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​ប្រជាជន​ក្រីក្រ ផ្តល់នូវ​ការឧបត្ថម្ភ ជូន​ពួកគាត់ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​គាំពារ​សង្គម ដែល​កម្ពុជា បាន​បញ្ចេញ​ថិ​វ​កា​ជាតិ មកជួយ​ទំនុកបម្រុង​ពួកគាត់ និង​ជាពិសេស​ទៅទៀត គឺ​គោលនយោបាយ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​ដល់​ប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេស បាន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។​