នៅថ្ងៃសុក្រទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងប្រគល់អំណោយវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស និងរថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន ០៣គ្រឿងដល់ប្រទេសឡាវ ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ និងជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាង ភូមិផងរបងជាមួយគ្នា។លោកម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងលោកស្ឱរី វណ្ណឌីន ប្រធាន គ.វ.ក-១៩ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងប្រគល់ជូនភាគីឡាវដោយផ្ទាល់ នៅព្រំប្រទល់កម្ពុជា-ឡាវ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀល ខេត្តស្ទឹងត្រែង។

Nov 30, 2021

នៅថ្ងៃសុក្រទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងប្រគល់អំណោយវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស និងរថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន ០៣គ្រឿងដល់ប្រទេសឡាវ ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ និងជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាង ភូមិផងរបងជាមួយគ្នា។លោកម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងលោកស្ឱរី វណ្ណឌីន ប្រធាន គ.វ.ក-១៩ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងប្រគល់ជូនភាគីឡាវដោយផ្ទាល់ នៅព្រំប្រទល់កម្ពុជា-ឡាវ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀល ខេត្តស្ទឹងត្រែង។