ដោយៈ health.com.kh
​ការលេង​នៅ​ខាងក្រៅ​ដែល​ស្ថិតក្នុង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់ ជាពិសេស​ក្មេងៗ​គឺជា​រឿង ដែល​សប្បាយ​មួយ​។​ប៉ុន្តែ​ឪពុកម្តាយ​គួរតែមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ក​បន្តិច​ក្នុងការ ថែរក្សា​ពួកគេ​ឲ្យ​មាន​ភាពកក់ក្តៅ​ផង​។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ការណែនាំ​ខ្លះៗ​អំពី​របៀប នៃ​ការថែរក្សា​កូន​ឲ្យ​បានល្អ​នៅពេល​មាន​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​៖

​កាត់បន្ថយ​ការចេញ​ទៅលេង​ខាងក្រៅ​នៅពេល​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅពេល សីតុណ្ហភាព​ខាងក្រៅ​មិនល្អ ចូរ​ឲ្យ​កូន​ចូលទៅ​ក្នុងផ្ទះ​វិញ​ដោយ​កំណត់​ពេលវេលា ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ធ្វើ​កម្តៅ​សាច់ដុំ​សិន​ចូរ​ប្រាកដថា​កូន​អ្នក​បាន​ស្លៀកពាក់​សម្លៀកបំពាក់ ដែល សមស្រប​សម្រាប់រ​ក្សាក​ម្តៅ​ក្នុង​ខ្លួន​បានល្អ​ហើយ​៕​/PC