យោងតាម​របាយការណ៍​របស់ ក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង បាន​ឲ្យ​ដឹងថាៈ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ ខេត្តបាត់ដំបង តំបន់​ដែលជា​ប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដីព្រៃ របស់​រដ្ឋ មាន​ចំនួន​៣​តំបន់ នៃ​ផ្ទៃដី​សរុប​ទំហំ ២០៦ ៩៥៣ ហិកតា ស្មើនឹង ៣១,៩៦% សរុប​មាន​ចំនួន ២៩ ទីតាំង ស្មើនឹង​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ ១២ ២២១ ហិកតា និង​មាន​ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល​ចូល​ទន្ទ្រាន​កាន់កាប់ ចំនួន ២ ៥១៤ គ្រួសារ​។​