នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៤​ភូមិ គឺ​ភូមិ​ក្រសារ​ទុំ ភូមិ​ដំ​ដែក​ថ្មី ភូមិ​ស្រែ​ធ្នង់ និង ភូមិ​បុស្ស ឃុំ​ដំ​ដែក ស្រុក​សូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប បានទទួល​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ សម្រាប់ ភូមិ​នីមួយៗ នាពេលនេះ ។​