អង្គការ​កម្មវិធី​សត្វ​ស្លាប​អន្តរជាតិ បាន​អះអាងថា មកដល់​ថ្ងៃទី​០៧​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ មាន​សត្វ​ក្រៀល​ចំនួន​១៦​ក្បាល​ដែល ក្នុងនោះ​០២​ក្បាល​ជា​កូន​ជំទង់​បាន​ត្រលប់​ពី​ទីកន្លែង​ពង​កូន​និង​ចុះ​ដល់​តំបន់ការពារទេសភាព​បឹង​ព្រែក​ល្ពៅ ដើម្បី​រក​ចំណី​ក្នុង​រដូវ​មិន​បន្ត​ពូជ​។​