​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ អង្គការ​ស្បៀង និង​កសិកម្ម នៃ​សហប្រជាជាតិ ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា (FAO) បាន​ផ្តល់ជំនួយ (​មិន​រួមបញ្ចូល​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​) ដែលមាន​ចំនួន​ទឹកប្រាក់ ប្រមាណ ២ លាន ១៩ ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់​ក្រសួងផែនការ សម្រាប់​ការងារ​អង្កេត​កសិកម្ម នៅ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០២១ ដល់​ឆ្នាំ​២០២៦ ដើម្បី​បំពេញ​នូវ ភាព​កង្វះ​ទិន្នន័យ​ស្ថិតិ កសិកម្ម​កម្រិត​ប្រទេស ដែល​ផ្តល់នូវ​ទិន្នន័យ កសិកម្ម​ពេញលេញ ទាំង​ទិន្នន័យ​គ្រួសារ​កសិកម្ម និង​សហគ្រាស​កសិកម្ម​ខ្នាត​ធំ ជាពិសេស​សម្រាប់​គាំទ្រ និង​វាយតម្លៃ​លើ​សូចនា​ការសំខាន់ៗ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​គោលដៅ អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ ចីរភាព​កម្ពុជា​(CSDGs) ផងដែរ​។