ដោយសារ​ទំនាស់​ពាក្យសំដី បង្ក​ឲ្យ​ក្មេង​មួយក្រុម ដេញ​កាប់​ជនរងគ្រោះ របួសធ្ងន់ ពីរ នាក់​
​ដោយៈ ភ្នំ​ខៀវ / បាត់ដំបងៈ ដោយសារ​ទំនាស់​ពាក្យសម្តី កន្លងមក បង្ក​ឲ្យ​ក្មេង​មួយក្រុម ដេញ​កាប់​ជនរងគ្រោះ ឱ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ ពីរ នាក់ នៅ​កណ្តាល​ក្រុង​បាត់ដំបង​។​