ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ នេះ ក្រុមហ៊ុន​អាកាស ចរណ៍​សិង្ហ​បុរី (Singapore Airline) បាន​ហោះហើរ​ត្រង់ មកកាន់​ខេត្ត សៀមរាប ដែលជា​ជើងហោះហើរ​អន្ដរជាតិ ដំបូងបង្អស់ បន្ទាប់ពី​មាន​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ រយៈពេល ២០ ខែ កន្លងមកនេះ​។​