នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ធ្លាប់បាន​ដាំ​ដើម​រាំង​ទឹក ជាង ៦.០០០ ដើម​
​ដោយៈ ប​.​ជ័យ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ធ្លាប់បាន​ដាំ​ដើម​រាំង​ទឹក ជាង ៦.០០០ ដើម នៅ​តំបន់​ព្រៃ​លិច​ទឹក និង​នៅ​មាត់​អាង​តំបន់​ខ្ពង់រាប ។​