ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ លោក សាយ សំ​អាល់ សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​កណ្តាល គណបក្ស និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ ចុះជួយ​មូលដ្ឋាន​ខេត្ត​ព្រះ​ស៊ី​ហ​នុ បា​នប​បញ្ជាក់ ថាៈ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា មិន​ប្រកាន់​និន្នាការ នយោបាយ​ឡើយ ហើយ​នរណា ក៏​អាចមក​រួមរស់ ជាមួយ​បាន​គ្រប់គ្នា​។ លោក ក៏បាន​កោតសរសើរ នូវ​ការសម្រេចចិត្ត ដ៏​ត្រឹមត្រូវ របស់​បងប្អូន ដែលជា​សមាជិក​ថ្មី ដែល​បានមក​រួមរស់​ជីវភាព នយោបាយ ជាមួយ គណបក្ស ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ គណបក្ស​ប្រជាជន គឺជា​គណបក្ស មានចិត្ត និង​បេះដូង​ទូលាយ និង​ជា​គណបក្ស ជ្រោង​ទង់​សាមគ្គីភាព និង​ឯកភាព​ជាតិ​។​