រយៈពេល​១១​ខែ​ពី​ខែមករា ​ដល់​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០២១ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​នៃ​ការនាំចេញ​-​នាំចូល​របស់​សហគ្រាស​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ព្រះសីហនុទទួលបាន​២០០១​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​កើនឡើង​៤០,០៣%​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​នៃ​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ​។​ជាពិសេស​នៅ​ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​នៃ​ការនាំចេញ​-​នាំចូល​របស់​សហគ្រាស​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​នេះ​ទទួលបាន​២០០​លាន​ដុល្លារ​​។​នេះ​បើ​យោងតាម​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្រុងព្រះសីហនុ​។​