ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ គិត​ត្រឹម​ចុង​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បានប្រកាសថា គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានផ្តល់​ឥណទាន​សរុប ១៨៥,១ ទ្រី​លាន​រៀល (៤៤,៩​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​) កើនឡើង ២៣% ធៀប​នឹង​គ្រា​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន​។​

​ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្តថា ឥណទាន​នេះ​គ្របដណ្តប់​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម សំណង់ កម្មន្តសាល សេវាកម្ម ការជួញដូរ​ដុំ​និង​រាយ និង​អង្គភាព​គ្រួសារ ជាដើម​។​

​ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្តថា សំណង់​មានតម្លៃ​សរុប ៤៧,៤ ទ្រី​លាន​រៀល ការជួញដូរ​ដុំ​និង​រាយ មាន​ទំហំ ៤៥,៥ ទ្រី​លាន​រៀន សេវាកម្ម​ចំនួន ១៩,៣ ទ្រី​លាន​រៀល កសិកម្ម ១៧,៥ ទ្រី​លាន​រៀល អង្គភាព​គ្រួសារ​ចំនួន ១១,១ ទ្រី​លាន​រៀល កម្មន្តសាល​ចំនួន ៦,២ ទ្រី​លាន​រៀល ហើយ​ផ្សេងៗ គឺ ៣៨,១ ទ្រី​លាន​រៀល​៕​