១០ មណ្ឌល ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំ​រួចជាស្រេច ដើម្បី​ត្រៀម​ដំណើរការ ប្រឡង​បាក់​ឌុប សម័យ​ប្រឡង ថ្ងៃទី​២៧ ខែធ្នូ​
​ដោយៈ ភ្នំ​សន្ទុក -​ប​.​ជ័យ / កំពង់ធំៈ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង​កីឡា ខេត្តកំពង់ធំ រួមជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ រៀបចំ​មណ្ឌល​ប្រឡង ចំនួន ១០ មណ្ឌល ស្មើ ១៩៥ បន្ទប់ មាន​បេ​ក្ខ​សរុប ជាង ៤.៨០០ នាក់ ដើម្បី​ត្រៀមប្រឡង មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​សម័យ​ប្រឡង ថ្ងៃទី​២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ ខាងមុខនេះ​។