ថ្ងៃនេះ ប្រដាល់សកល​ជើងឯក​ជាតិ ថ្ងៃនេះ ចប់​វគ្គ​ពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​
​ដោយៈ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញៈ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​២៥ ធ្នូ នេះ ការប្រកួត​ប្រដាល់សកល ជើងឯក​ជាតិ ឆ្នាំ​២០២១ បានបញ្ចប់​វគ្គ ពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ហើយ​ដែល​ការ ប្រកួត មាន​ចំនួន ២០ គូ ។​