ក្រសួង​អប់រំ បូកសរុប​ដំណើរការ សំណេរ នា​ថ្ងៃទី​១ នៃ​ការប្រឡង សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ​
​ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬ​ហៅ បាក់​ឌុប ថ្ងៃទី​១ សម័យ​ប្រឡងៈ ២៧ ធ្នូ ២០២១ បាន​បញ្ចប់ទៅ ដោយ​ជោគជ័យ មិនមាន​បាតុភាព មិន​ប្រក្រតី​ណាមួយ កើតឡើង គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ឡើយ ដោយ​បេក្ខជន បាន​គោរព​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ ដែល​ដាក់ចេញ ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​។​