ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បាន​ជូនដំណឹង​ដល់ សាធារណជន ពី​ការប្រើ​លេខ​កូដ​រួម *1200# *1201# *1202# *1203* PIN# និង 1204 សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ គ្រប់​ប្រព័ន្ធ ទូរ​សព្ទ​ចល័ត​។​

​ក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង ខាងលើនេះ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ បានបញ្ជាក់​ថាៈ ដើម្បី​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់ សេវា​ទូរ​សព្ទ​ចល័ត​ទាំងអស់ និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា បាន​តម្រូវឱ្យ​ប្រតិបត្តិ​ករ ផ្តល់​សេវា​ទូរ​សព្ទ​ចល័ត នៅ​ទូទាំងប្រទេស រៀបចំ​លេខ​កូដ​រួម ដែលមាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ ស្របតាម​លេខ​កូដ ទូរគមនាគមន៍​ជាតិ ដែលមាន​មុខសញ្ញា​ប្រើប្រាស់ ដូចខាងក្រោមៈ
(១) *1200# ផ្តាច់​សេវា​បន្ថែម (VAS) ដែល​មិនត្រូវ​ការប្រើ​
(២) *1201# ពិនិត្យ​សមតុល្យ​ទឹកប្រាក់​
(៣) *1202# ពិនិត្យ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រើប្រាស់​
(៤) *1203*PIN# បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់​
(៥) 1204 ទាក់ទង​ទៅកាន់​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន​

​ដូចនេះ សាធារណជន អាច​ប្រើប្រាស់​លេខ​កូដ​ទាំង ៥ ខាងលើ បាន​គ្រប់​ប្រព័ន្ធ ទូរ​សព្ទ​ចល័ត​ទាំងអស់ ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្ដាច់​សេវា​បន្ថែម​(Value Added Services) ដែល​មិនត្រូវ​ការប្រើ ពិនិត្យ​សមតុល្យ​ទឹកប្រាក់ ពិនិត្យ​អត្តសញ្ញាណ អ្នកប្រើប្រាស់ បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់ ឬ​ទាក់ទង​ទៅកាន់​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន របស់​ក្រុមហ៊ុន ទូរ​សព្ទ​ចល័ត​នីមួយៗ ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ តទៅ​។​

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា តាមរយៈ​លេខ ទូរ​សព្ទ ៦៧៨៩ រៀងរាល់ ម៉ោង​ធ្វើការ ។​

​សេចក្តី​ដូច​បាន​ជម្រាបជូន​ខាងលើ សូម​សាធារណជន​ទាំងអស់ មេត្តា​ជ្រាប ជា​ព័ត៌មាន​៕/V