រដ្ឋសភា អនុម័ត​ទាំងស្រុង លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ចំនួន​បី របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​
​ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញៈ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ សំខាន់ៗ ចំនួន​បី ដូចជា ស្តីពី​សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម​, ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ ស្តីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង​ស្តីពី​ការអនុម័ត យល់ព្រម លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី រវាង​កម្ពុជា និង​កូរ៉េ របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបាន​រដ្ឋសភា អនុម័ត​យល់ព្រម​ទាំង​ស្រុង​។ នេះ​បើតាម​ការបញ្ជាក់ របស់លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។​