ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវឱ្យអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍បញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំសកល២០២២ខាង មុខនេះ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីអំពាវនាវ៖