ដោយៈ health.com.kh

1. បើ មុខ អ្នក មាន ស្នាម អាចម៍ រុយ អ្នក អាច យក ទឹក ការ៉ុត លាយ ជាមួយ ទឹកដោះគោ ហើយ លាប លើ មុខ ពេលយប់ លុះ ដល់ ពេក ព្រឹក ទើប លាង ចេញ ។
2. បើ អ្នក ចង់ ឱ្យ ស្បែក អ្នក ទន់ និង ភ្លឺរលោង អ្នក អាច ចាក់ ទឹកខ្មេះ បន្តិច ចូល ក្នុង សាប៊ូ លុបមុខ របស់ អ្នក បន្ទាប់មក ម៉ាស្សា លើ មុខ ទើប ធ្វើ ការលាង សំអាត ។
3. បើ អ្នក ចង់ ឱ្យ មុខ អ្នក តឹង នៅពេល ដែល អ្នក លាងមុខ អ្នក អាច ប្រើ ទឹក ក្តៅ អ៊ុនៗ មក លាង សំអាត ធូលី ចេញ សិន បន្ទាប់មក ទើប យក ទឹកឃ្មុំ ចាក់ ដាក់ ដៃ ហើយ លុញ លើ ដៃ ទាំង សងខាង បន្ទាប់មកទៀត ទើប ធ្វើការ ម៉ាស្សា លើ មុខ នោះ មុខ អ្នកនឹង កាន់តែ ស្អាត ៕