ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​កម្រាប​

​កិរិយាសព្ទ​

​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រាប​, ឲ្យ​រាប​
​កម្រាបទ័ព​, កម្រាបចោរ​, កម្រាបសត្រូវ ។​

កូនក្រាប់​

​នាមសព្ទ​

​ស្រី​អ្នក​ចាំ​ទទួល​ពាក្យ​បន្ត​ពី​អ្នក​ផ្ដើម​ច្រៀង​ហើយ​វាយ​ក្រាប់​បន្ទរ​ថែម​តាម​ចង្វាក់ភ្លេង​ផង ( ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​វង់​ល្ខោន​ខ្មែរ )
​កូនក្រាប់​តែងតែ​ស្ដាប់​អ្នក​ផ្ដើម​បទ ។​

​ក្រាប​

​កិរិយាសព្ទ​

​ឱន​ខ្លួន​, ឱនក្បាល​រាប​ដល់ទី​ទាប​បំផុត​
​ក្រាប​ក្បាល​ដល់​កន្ទេល​, ក្រាបថ្វាយបង្គំ ។​

​ក្រាប់​

​នាមសព្ទ​

​ឈើ ឬ ឫស្សី​ពីរ​បន្ទះ​យកមក​វាយ​ខ្ទប់​គ្នា​ដើម្បី​បន្ទរ​ចង្វាក់ភ្លេង ឬ ចង្វាក់​ពោល​លេងល្ខោន ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​ក្តាំង​រឹង​ជាប់​គ្នា​
​បាយក្តាំង​ក្រាប់​ជាប់​នៅ​បាតឆ្នាំង​កេះ​មិន​ចេញ ។​

​ក្រាប់ៗ​

ឧទានសព្ទ​

​សូរ​ឮ​ដោយ​លាន់​អ្វីៗ​
​ឮសូរ​ក្រាប់ៗ ។​