ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បាន​អះអាងថា កាលពី​ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​ផលិតផល​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​មាន​ចំនួន ៦០៣.១៩៣.២០២ ដុល្លារ​អាមេរិក​។