ក្រុងគុនមីញ របស់ចិនជន់លិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង

1322
ចែករម្លែក

ផ្នែកនៃក្រុងគុនមីញនៃខេត្តយុនណានរបស់ចិននៅថ្ងៃ២០កក្កដានេះរងការជន់លិចដោយសារការភ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងតាំងពីពេលព្រឹកមក៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម