​ដោយៈ ទេ​ពក​ង្រី / កំពង់ឆ្នាំងៈ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន​មុខរបរ ធ្វើ​ត្រីឆ្អើរ បាន​ត្អូញត្អែរ ឱ្យដឹង​នៅ​ថ្ងៃទី​១០ មករា ២០២២ នេះ​ថាៈ ត្រី​ត្រូវ នៅ​កន្លែង​ផ្សេងៗ តាម​ដង​ទន្លេ​ក្នុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប៉ុន្តែ​ត្រី​ត្រូវ​មិន​ច្រើន​ទេ ហើយ​តម្លៃ នៅតែ​ថ្លៃ ដែល​ពិបាក​ក្នុង​ការទិញ យកមក​ធ្វើ​ត្រីឆ្អើរ បើទោះបី​ត្រី ចាប់ផ្តើម​ត្រូវ នៅ​ថ្ងៃ ៨ កើត ខែបុស្ស នេះ​ក៏ដោយ​។​