នាងខ្ញុំឈ្មោះ ម៉ម សុវតី្ត ភេទស្រី អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ សញ្ញាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១១២៥៩៩៣៦ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែ០៩ ឆ្នាំ២០១៦ មានលំនៅឋានបច្ចុប្បន្ន ផ្លូវបេតុង ភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។ នាងខ្ញុំបាត់ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ( ច្បាប់ដើម ) G2០៤៥៧ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែ០៧ ឆ្នាំ១៩៩២ ស្ថិតនៅភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ព្រែកឯង ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ នាងខ្ញុំបានវង្វែងដៃបាត់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីខាងលើ រកពុំឃើញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ដូច្នេះបើបងប្អូនណារើសបាន ឬ យកទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ នាងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងតទៅ ៕