​ប្រែ​សម្រួល : កញ្ញា​ដា​លី​ស (News.cn) ៖ ការប្រកួត​ចម្លាក់​ព្រិល​នៅ​ទីក្រុង​ហា​ពី​ន​លើក​ទី ២៨ បានបញ្ចប់​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៤​មករា​។ អ្នកចូលរួម​ជិត ៦០ នាក់​នៃ​ក្រុម​ចំនួន ១៩​មក​ពី​ជុំវិញ​​ប្រទេស​ចិន​បាន​ចូលរួម​ការប្រកួត​នេះ​។ រូបចម្លាក់​ព្រិល​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​ឆ្លាក់​នៅឯ​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​ចម្លាក់​ព្រិល​អន្តរជាតិ​កោះ​ហា​ពី​ន​ស៊ុន​៕