ដោយៈ health.com.kh

នៅ ពេល ណា ដែល គួរ ទៅ ជួបនឹង គ្រូពេទ្យ
– សូម ទៅ ជួបនឹង គ្រូពេទ្យ គ្រប់ពេល ដែល អ្នក ឃើញ ព្រូន ឬ ពង ព្រូន នៅ នឹង លាមក ឬ ជាប់ នឹង សម្លៀក បំពាក់ គេង យប់ របស់ អ្នក

តើ រោគ សញ្ញា កំពុង តែ ប្រាប់ អ្នក ពី អ្វីខ្លះ ?
ជា ធម្មតា , ព្រូន បង្ហាញ ឡើង ថា មាន វត្ត មាននៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ អ្នកតា មរយៈ រោគ សញ្ញា មួយ ចំនួន ដូច ជា មានការ ឈឺពោះ ជាប់ រហូត , រមាស់ គូថ ឬ រាគ ជាដើម ។
ប៉ុន្តែ ប្រភេទ នៃ ព្រូន មួយ ចំនួន បង្ហាញ ឡើង ម្តងម្កាល នៅ ខាងក្រៅ ខ្លួន ។
វេជ្ជបណ្ឌិត វី លៀម ប៊ី . រ៉ុ ដឺរ មេន ដែល ជា ប្រធាន ផ្នែក ក្រពះ ពោះវៀន នៅ ឯ គ្លី នី ក Cleveland Clinic-Florida នៅ ក្នុង ទីក្រុង ហ្វ ត លូ ដឺរ ដាល់ បាន និយាយ ថា វា កម្រ ថា ឃើញ ពួក វា នៅ ក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក ណាស់ ពីព្រោះ អនាម័យ របស់ យើង គឺ ល្អ និង ចំណីអាហារ របស់ យើង ក៏ ល្អ ដែរ ។
ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ថា តើ អ្នក ឃើញ យ៉ាង ពិតប្រាកដ ថា វា មាននៅ ក្នុង លាមក ឬ រក ឃើញ វា នៅ លើ គ្រែ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ព្រឹក នោះ ?

ការ បន្ធូរបន្ថយ នូវ រោគ សញ្ញា
ប្រសិនបើ ព្រូន បាន បង្ហាញ ឡើង យ៉ាង ច្បាស់ , ពួក វា បាន ធ្វើ អោយ អ្នកមាន នូវ សកម្មភាព យ៉ាង ធំ ដោយសារ តែ ឥឡូវនេះ អ្នកដឹង ថា ពួក វា ស្ថិត នៅ ទីនោះ , អ្នក អាច សម្លាប់ ពួក វា បាន យ៉ាង ងាយស្រួល ។ ទាំងនេះ ជា អ្វី ដែល ត្រូវធ្វើ ។

– វេជ្ជបណ្ឌិត ជូ ច ហ៊េ រេរា ដែល ជា សាស្ត្រ ចា រ្យ ផ្នែក វេជ្ជសាស្ត្រ ន និង ជា សមាជិក នៃ សមាគម ក្រពះ ពោះវៀន អា មេ រិ ក និង មហាវិទ្យាល័យ ក្រពះ ពោះវៀន អា មេ រិ កបាន និយាយ ថា សូម ទុក នូវ ព្រូន ទាំងនោះ ឬ លាមក ដែល មាន មេរោគ , ដាក់ វា នៅ ក្នុង ប្រអប់ ប្ល៉ា ស្ទិ ច ឬ ក្នុង ប្រដាប់ ដែល បិទ ជិត ដទៃ ទៀត , និង យក វា ទៅ អោយ គ្រូពេទ្យ ដើម្បី វិភាគ មើល ។ គាត់ បាន បន្ថែម ថា នេះ នឹង ប្រាប់ យើង យ៉ាង ពិតប្រាកដ ថា តើ នេះ ជា ប្រភេទ នៃ ព្រូន អ្វី និង ប្រភេទ នៃ ការ ព្យាបាល អ្វី ដែល អ្នក ចាំបាច់ ។
– ការ ព្យាបាល តែងតែ នៅ ក្រោម ទម្រង់ នៃ ថ្នាំ ប្រឆាំង ទៅ នឹង ព្រូន ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊េ រេរា បាន និយាយ ថា Vermox, គឺជា ថ្នាំ ប្រឆាំង នឹង ព្រូន ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព បំផុត ដែល លក់ តាម ទីផ្សារ , គឺ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ដែល វា អាច សម្លាប់ ព្រូន ក្នុង ករណី ជា ច្រើន ដោយ ថ្នាំ គ្រាប់ នេះ ។ គាត់ បាន បន្ថែម ថា គ្រាន់តែ ប្រាកដ ថា , អ្នក នឹង អោយ វេជ្ជបញ្ជា នេះ ទៅ អោយ ក្រុម គ្រួសារ ទាំងមូល ដើម្បី ប្រើ វា ក្នុង រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ និង ជា ធម្មតា នេះ ជា ការ បញ្ចប់ វា ហើយ ។
– ប្រសិនបើ អ្នក បានឃើញ ឬ មាន អារម្មណ៍ ថា មាន ព្រូន ប៉ុន្តែ អ្នក មិន ច្បាស់ ទេ នោះ , អ្នក អាច ដាក់ ប្រដាប់ ចាប់ ព្រូន ជាមួយនឹង ការ បិទ ជាប់ ដោយ បន្ទះ ស្តើង ស្អិត ដែល ត្រូវ បាន រមួល ចូល ទៅ ក្នុង ប្រដាប់ បំពង់ មួយ , រួច បិទ វា ។ មុន នឹង ចូល គេង , សូម ដាក់ បន្ទះ ស្តើង ស្អិត ត្រង់ ចន្លោះ គូថ ទាំង ពីរ ដែល នៅ ជិត នៅ រន្ធ គូថ នោះ ។

នៅ ពេល ដែល ព្រូន វា ចេញ មក ក្រៅ ដើម្បី បញ្ចេញ ពង របស់ វា , ពង ឬ សូ ម្បី តែ ព្រូន ផ្ទាល់ អាច ជាប់ ទៅ នឹង បន្ទះ ស្តើង ស្អិត នោះ ។ វេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ុ ដឺរ មេន បាន និយាយ ថា នៅ ពេល ព្រឹក , សូម ទុក បន្ទះ ស្តើង ស្អិត នោះ និង យក វា ទៅ អោយ គ្រូពេទ្យ ដើម្បី ធ្វើការ វិភាគ ។ ( នេះ ជា បច្ចេកទេស ល្អ ដើម្បី ប្រើ ទៅ លើ កុមារ ដែល ត្អូញត្អែរ អំពី ការ រមាស់ គូថ នៅ ពេល យប់ ) ។
– ប្រសិនបើ អ្នក ឬ កូន របស់ អ្នក ត្រូវ បាន កំពុង ព្យាបាល សម្រាប់ ព្រូន , យ៉ាង ម៉ត់ចត់ និង ភ្លាមៗ នោះ , សូម សម្អាត នូវ ស្រោមពូក និង ស្រោមខ្នើយ ដោយ ដាក់ ទៅ ក្នុង ទឹក ក្តៅ ដើម្បី សម្លាប់ ពង ព្រូន ដែល អាច តោង ជាប់ នឹង កម្រាល នោះ ជាដើម ។ វេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ុ ដឺរ មេន បាន និយាយ ថា អៀន គឺ ឆ្លង ខ្លាំង ណាស់ ។ ពង របស់ វា អាច ជាប់ លើ កម្រាលពូក និង ឆ្លង ពី មនុស្ស ម្នាក់ ទៅ មនុស្ស ម្នាក់ ទៀត ។
– ធ្លាប់ ធ្វើការ នៅ កន្លែង មិន ស្អាត ហើយ បន្ទាប់ មក , មក ញ៉ាំ អាហារ ថ្ងៃត្រង់ ដោយ គ្មាន លាងដៃ របស់ អ្នក ដែរ ឬទេ ? អ្នក អាច កំពុង តែ បង្ហាញ ដល់ ព្រូន អោយ ចូល ទៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ អ្នក ផ្ទាល់ ហើយ ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊េ រេរា បាន និយាយ ថា ពង ព្រូន និង សំបក របស់ វា អាច ស្ថិត នៅ ក្រោម ក្រចកដៃ នៅ ពេល ដែល អ្នក កំពុងធ្វើការ នៅ ខាងក្រៅ ។
– វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊េ រេរា បាន និយាយ ថា ម្រាមដៃ តូចៗ ដែល បាន លេង នឹង ដីខ្សាច់ មិន គួរ ធ្វើ អោយ មានការ ចូល ទៅ ក្នុង មាត់ កូន របស់ អ្នក នោះ ទេ ។
– វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊េ រេរា បាន និយាយ ថា ដោយសារ តែ ព្រូន មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន គេ ហៅ ថា អា ស្កា រី អាច ចូល ទៅ ក្នុង ស្បែក , វា គឺជា មធ្យោបាយ ដែល ល្អ បំផុត ក្នុង ការ ពាក់ ស្បែកជើង នៅ ពេល ដែល អ្នក ដើរ នៅ លើ ដី ឬ ជាន់ ស្មៅ ។
– វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ាក បាប់ យា ត់ ស្កា យ ដែល ជា គ្រូពេទ្យ ឯកទេស ខាង ក្រពះ ពោះវៀន បាន និយាយ ថា ព្រូន មួយ ចំនួន ដែល រស់នៅ ក្នុង សាច់ ជ្រូក , សាច់ គោ និង សាច់ ត្រី អាច បញ្ចប់ ការ តាំងនៅ របស់ ពួក វា នៅ ក្នុង ខ្លួន មនុស្ស ប្រសិនបើ សំបក ដែល រស់នៅ ក្នុង សាច់ មិន ត្រូវ បាន សម្លាប់ អោយ បាន ល្អ អំឡុង ពេល ចម្អិន នោះ ។