ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានឱ្យដឹងថា​លោក​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទួល​ជួប និង​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក Chris Humphrey នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន​-​អឺរ៉ុប (The EU-ASEAN Business Council “EU-ABC”) ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​ការគាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា ក្នុងការ​ធ្វើជា​ប្រធាន​អាស៊ាន​ឆ្នាំ ២០២២ ។​