ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់បំរាមមិនឱ្យជនជាតិអាម៉េរិកឈ្មោះ GENSER JARED ចូលកម្ពុជាជារៀងរហូត ក្រោយល្មើសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ និងបំពានដែនយុត្តាធិការកម្ពុជា៕