ខ្លាឃ្មុំ​ធំ កំពុងតែ​បង្ហាញខ្លួន ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​កម្ពុជា​
​ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ក្រៅពី​ខ្លាឃ្មុំ​តូច ដែល​បានបង្ហាញ​វត្តមាន នៅក្នុង​តំបន់ ការពារ​ធម្មជាតិ​កម្ពុ​ជា គេ​ក៏បាន​រកឃើញ​ប្រភេទ​ខ្លាឃ្មុំ​ធំ ក៏​កំពុង​រស់នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ផងដែរ​។​