រុស្ស៊ី ជាទី​ផ្សារ​អាស៊ាន បន្ទាប់ពី​ប្រកាស​បើក ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​
​ដោយៈ​សុផល / ព្រះសីហនុៈ អាស៊ាន បានកត់សម្គាល់​ឃើញថា ប្រទេស​រុស្ស៊ី ជា​ប្រភព​ទីផ្សារ​ទី​៣ សម្រាប់​គោលដៅ ទេសចរណ៍​អាស៊ាន ដូច្នេះហើយ ទើប​អាស៊ាន បានអនុម័ត​ផែនការ សកម្មភាព​ទេសចរណ៍ រវាង​អាស៊ាន និង​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្នាំ​២០២២-២០២៤ ពិសេស​គឺ បន្ទាប់ពី​ប្រកាស​បើក​ទេសចរណ៍ ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ឡើងវិញ​។​