​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ព្រឹទ្ធាបចាយនៈ​

(​ព្រឹ​ត​-​ធា​ប៉ៈ​ចា​យ៉ៈ​ន៉ៈ​)

​នាមសព្ទ​

( សំ​. វ្ឫ​ទ្ធ​; បា​. វុ​ឌ្ឍ ឬ វុ​ទ្ធ + អបចាយន ) សេចក្ដី​គោរព​ចំពោះ​បុគ្គល​ចាស់​ឬ​ការគោរព​កោតក្រែង​ចំពោះ​ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ត្រកូល​រៀមច្បង​
​ព្រឹទ្ធាបចាយនៈ ជា​ធម៌​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​លោក (​ហៅថា វុទ្ធាបចាយនៈ ឬ​ព្រឹទ្ធាបចាយនកម្ម​, វុទ្ធាបចាយន​កម្ម ក៏បាន​) ។​

មិត្រាភិបាល​

(​មិ​ត​-​ត្រា​–)

​នាមសព្ទ​

( សំ​. < មិត្រ + អភិបាល ; បា​. មិត្ត + – ) ការរក្សា​មិត្រ គឺ​ការជួយ​គ្រប់គ្រង​រក្សា​មិត្រ​ដោយ​ពុំ​មើលបំណាំ​
​មាន​មិត្រាភិបាល​, ធ្វើ​មិត្រាភិបាល ។​

​រាតត្បាត​

​កិរិយាសព្ទ​

​រុករាន​យក​របស់​អំពី​អ្នកនេះ​ខ្លះ​អ្នកនោះ​ខ្លះ​ដោយ​ទទូច​ឲ្យ​ខាងតែបាន​
​ដើរ​រាតត្បាត​យក​នេះ​យក​នោះ​ពី​បងប្អូន​រាល់​ផ្ទះ ។​

​រាតម្បាញ​

​នាមសព្ទ​

​ឈើ​ចង​បន្តោង​តង្ករ​តម្បាញ ( ហៅ ឈើរា ក៏បាន ) ។​

​រាំងសាប​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ថ្នាំបន្សាប​រោគ ។​