ដោយៈ គង់​ហេង / កំពង់ចាមៈ រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បាន​បើក​យុទ្ធនាការ ចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ដូ​ស​ទី​៤ ឬ​ដូ​ស​ជំរុញ ជា​ប្រភេទ​វ៉ាក់សាំង ឈ្មោះ «MODENA» (​ម៉ូ​ឌី​ណា​) ជូន​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ​ជួរមុខ​ខណៈ ដែល​អ្នក​ចាក់​ដូ​ស​ជំរុញ​ទី​៣ បាន​ចំនួន​ជាង ២៦ ម៉ឺន​នាក់ មកដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ​។​

​នេះ​បើ​ផ្អែក​តាម​ការបញ្ជាក់ របស់លោក គីម​សួរ ភិ​រុណ ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល នៃ​រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម នៅក្នុង​របាយការណ៍​ស្វាគមន៍ ក្នុង​យុទ្ធនា​ការចាក់ វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ដូ​ស​ទី​៤ ដែលមាន​ការដឹកនាំ​ដោយ​លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម នៅក្នុង​សាលាខេត្ត​នេះ នា​ថ្ងៃទី ២៥ មករា នេះ​។​

​លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល បានបញ្ជាក់​ទៀតថាៈ បច្ចុប្បន្ន យើង​បាន​ដំណើរ ការ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ អាយុ ៥ ឆ្នាំ ដួស​ទី​១ ចាក់​បាន​ចំនួន ១១.៨៥២ នាក់​ស្មើនឹង ៨៧ ភាគរយ និង​ដូ​ស​ទី​២ បាន​ចំនួន ១០.៧៨៣ នាក់ ស្មើ់នឹង ៦៣ ភាគរយ​។ អាយុ ៦ ដល់ ១១ ឆ្នាំ ដូ​ស​ទី​១ បាន​ចំនួន ២១១.៧៣៧ នាក់ ស្មើនឹង ១១០ ភាគរយ និង​ដូ​ស​ទី​២ បាន​ចំនួន ១១៣.៤១៨ នាក់​ស្មើនឹង ១០២ ភាគរយ​។​

​លោក​បាន​បន្តថាៈ ចំពោះ​អាយុ ១២ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ ដូ​ស​ទី ១ បាន​ចំនួន ១១០.៧០៩ នាក់ ស្មើនឹង​១០០ ភាគរយ និង​ដូ​ស​ទី​២ បាន​ចំនួន ១០៦.២៣៤ នាក់​ស្មើនឹង ៩៦​ភាគរយ​។ រីឯ ចាប់ពី​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង ដូ​ស​ទី​១ ចាក់​បាន​ចំនួន ៥០៣.៦៧៧ នាក់​ស្មើនឹង ៧២ ភាគរយ និង​ដួស​ទី​២ បាន​ចំនួន ៤៧៦.៨៩៨ នាក់ ស្មើនឹង ៦៨ ភាគរយ និង​ដូ​ស​ជំរុញ​ទី​៣ បាន​ចំនួន ២៦១.៨៩៨ នាក់ ស្មើនឹង ៣៧ ភាគរយ​៕/V​-PC