ភ្នំពេញៈកាលពីថ្ងៃទី២៤ខែមករាឆ្នាំ២០២២គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធ«បដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយអសីលធម៌ របស់សមាជិកសភាអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២»៕សរន
សូមជូនខ្លឹមសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍៖