ភ្នំពេញៈព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រាវុធ ប្រធានស្តីទីគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងលោក ប៉ោ ប៊ុនស្រ៊ឺ ជាអនុ ប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច។ នេះ បើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕សរន