ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ លោក ហេង រតនា អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ បាន​អះអាងថា កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២​ស៊ីម៉ាក់​បានទទួល​ជំនួយ​ជា​សំភារៈ​មួយចំនួន ពី​អង្គការ​ដៃគូ​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក ។

​លោក​បាន​បន្តថា ” នៅ​ទីបញ្ជាការដ្ឋាន​ស៊ីម៉ាក់​ភ្នំពេញ ខ្ញុំ​បានទទួល​សំភារៈ បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា​និង​ការស្រាវជ្រាវ គាំទ្រ​ដោយ​គំរោង​ស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេកទេស​បោសសំអាត​មីន​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ផ្តល់​ថវិកា​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​តា​មរយ​:​អង្គការ​MAG​។​

​លោក​បាន​បន្តថា សំភារ​:​រួមមាន Tablets ចំនួន​៩៦​គ្រឿង កុំ​ព្យួ​ទ័​រ​ព្យួរ​ដៃ​សំរាប់ បញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង​សំភារ​:IT មួយចំនួនទៀត​៕​/PC