​កងវិស្វកម្ម​ពហុ​ជំនាញ​លេខ​៩២៨ ដែលមាន​កម្លាំង​សរុប​ចំនួន​១៨៤ (ស្ត្រី​៣០​នាក់ )បាន​វិល​ត្រឡប់មក​មាតុភូមិ​កម្ពុជា​វិញកាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​មនុស្សធម៌​រក្សា​សន្តិភាព​អស់​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​ប្រកបដោយ​ជោ​គេ​ជ័យដូច​បណ្តា​កង​មុនៗ នៅ​សាធារណរដ្ឋ​លី​បង់​។​