ភ្នំពេញៈថ្ងៃនេះរកឃើញបាតុករអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ ២៩នាក់បន្ថែមទៀត វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈបុគ្គលមួយចំនួនបន្ដគេចវេសមិនព្រមយកសំណាក។នេះបើយោងតាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹងៈ