លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​មាន ប្រសាសន៍ថា ដើម្បី​យើង​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ឆ្នាំ​២០១៥-២០២៥ និង​ប្រែក្លាយជា​ប្រទេស​ដែលមាន​ចំណូល​ខ្ពស់​បាន យើង​ត្រូវធ្វើ​ការងារ​អាទិភាព​ចំនួន​បួន​ឱ្យបាន​គឺ ទីមួយ​. ត្រូវ​បញ្ចុះតម្លៃ​អគ្គិសនី​ឱ្យនៅ​កម្រិត​ទាប ទី​ពីរ​. ត្រូវមាន​ធនធានមនុស្ស​ល្អ ទី​បី​.​ត្រូវ​បញ្ចុះតម្លៃ​ភស្តុភា​កម្ម និង​ដឹកជញ្ជូន ទី​បួន​. រៀបចំ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទាំងមូល​ឱ្យ​ក្លាយជា​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគ​ឱ្យមក​បណ្ដាក់ទុន​បង្កើត​ការងារ​ធ្វើ​ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​យើង​។​